کرایولیپولیز(دستگاه انجماد چربی)
نام محصول:کرایولیپولیز(دستگاه انجماد چربی)   |   کد محصول: 2   |   دسته محصول :تجهیزات زیبایی و لاغری + خرید

کرایولیپولیز(دستگاه انجماد چربی) به شما اجازه میدهد بدون جراحی با توده های سرسخت چربی بدنتان خداحافظی کنید.

نحوه عملکرد دستگاه :

بسیاری از افراد توده های سرسختی از چربی انباشته شده در بدن دارند.

این توده ها شامل سلولهای چربی هستند که مقاوم به رژیم غذایی و ورزش می باشند.

دستگاه انجماد چربی (کرایولیپولیز) با استفاده از سرمای کنترل شده سلولهای چربی را هدف قرار داده و آنها را به کریستال چربی تبدیل می کند.

سلولهای چربی کریستال شده تدریجا می میرند و به طور طبیعی از بدن دفع می شوند.

در طی چند هفته تا چند ماه لایه چربی کاهش پیدا می کند.

کرایولیپولیز به شما اجازه میدهد بدون جراحی با توده های سرسخت چربی بدنتان خداحافظی کنید.

پشتیبانی